Verwijzers

Aanleiding om door te verwijzen:

 • identiteitsproblematiek
 • stress of burn-out
 • sociaal-emotionele problematiek
 • hechtingsproblematiek
 • gedragsproblematiek
 • depressie- en verlieservaringen
 • problematiek rondom transfer situaties, zoals re-integratie en veranderingen in of op het werk, organisatie, school of opleiding
 • relatie- of gezinsproblematiek
 • echtscheidingsproblematiek
 • trauma en verlieservaringen
 • dissociatieve stoornissen
 • persoonlijkheidsstoornissen
 • pervasieve ontwikkelingsstoornissen

Algemene beroepsinformatie:

Beeldende therapie is een reguliere behandelvorm, die onder de vaktherapeutische beroepen valt. Sinds een aantal jaren wordt de nieuwe naam  ‘Vaktherapie’ gehanteerd, oude naam was ‘Creatieve therapie’, die een niet beschermde status had. Andere disciplines die onder de vaktherapeutische beroepen vallen zijn:  Muziektherapie, Dramatherapie, Danstherapie en Psychomotore therapie.

Een vaktherapeut heeft een afgeronde HBO en eventueel ook een Master diploma gehaald aan een door de overheid geaccrediteerde opleiding. Is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: de Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging van Beeldende Therapie (NVBT). Vanuit de beroepsvereniging worden zelfstandig gevestigde vaktherapeuten gecontroleerd door een visitatie commissie. Praktijk Overberg heeft deze visitatie in 2014 gehad en voldoet aan de kwaliteitseisen die door de landelijke beroepsvereniging gesteld zijn.

Een vaktherapeut kan na zijn opleiding opgenomen worden in het register (SRVB), wanneer hij voldoet aan het bijhouden van nascholing, supervisie en/of intervisie trajecten.
U kunt Annette Overberg vinden onder nummer 101495 Register Vaktherapie
Alle informatie hierover is te vinden op de volgende sites:
Federatie van Vaktherapeutische Beroepen (FVB)
Stichting Registratie Vaktherapeutische Beroepen (SRVB)
Nederlandse Vereniging Beeldende Therapie (NVBT)

Informatie over Annette Overberg:

 • Werkervaring bij Pro Persona (GGZ Nijmegen), ervaring met de doelgroep persoonlijkheidsstoornissen volwassen zorg. (zoals Borderline, Obsessief-Compulsief, Narcisme, Dissociatieve stoornissen)
 • Werkervaring met trauma gerelateerde persoonlijkheidsproblematiek.
 • Werkervaring met jongeren, met complexere problematiek.
 • Werkervaringen met studenten met sociaal – en emotionele problematiek, stress, keuzes stress, angstklachten of burn-out.
 • Werkervaring met volwassenen en ouderen met verlieservaringen.
 • Werkervaring met jongeren en volwassenen met burn-out, trauma, emotie regulatie problematiek, ontwikkelingsproblematiek, psychosociale problematiek en depressie.

Opleidingen:

 • Master of Arts Therapies in 2016.
 • Opleiding Sensorimotor Art Therapie bij trauma 2019 -2020.
 • HBO Creatieve therapie in 1986, vanaf 2005 geregistreerd Beeldend therapeut.
 • Mentalization Based Treatment, Schema Gerichte Therapie en de Cognitieve gedragstherapie.
 • Mindfulness en Meditatief boetseren.
 • BeeldWaarNeming

Overige werkzaamheden:

 • Docent aan de Master Vaktherapie.
 • Professional in de BeeldWaarNeming en in staat om op Master niveau indicaties te stellen en proces diagnostiek te hanteren.