Info wetgeving

Onderstaande wetten versterken de positie van cliënten ten opzichte van behandelaren:
– In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) zijn de rechten en plichten van cliënten en hulpverleners vastgelegd. Hierin is bijvoorbeeld vastgesteld dat de cliënt geïnformeerd moet worden over de behandeling en dat de behandeling enkel met toestemming van de cliënt uitgevoerd mag worden. Ook zaken als het recht op informatie, recht op inzage van het dossier, de verplichting een dossier te voeren en op geheimhouding van cliëntgegevens zijn in deze wet geregeld. site rijksoverheid
– In de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) is de bescherming om privacy vastgesteld. Om u privacy zo goed mogelijk te beschermen heb ik voorzorgsmaatregelen getroffen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot u gegevens. Zie hiervoor het opgestelde privacy document. Privacy document Praktijk Overberg
– In de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg) is geregeld waar alle zorgverleners in Nederland aan moeten voldoen, mocht u een klacht hebben over de behandeling.
Indien u klacht gaat over geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Jeugdzorg of geïndiceerde zorg in het kader van de Wet Langdurige Zorg kunt u gebruik maken van de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen) -klachtenregeling.
In andere gevallen geldt de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klacht en Geschillen Zorg). Mijn praktijk voldoet aan deze eisen en is sinds 01-01-2017 lid van het NIBIG lidnummer: 527096. Heeft u een klacht, dan kun u op de website van het NIBIG nalezen hoe u kunt handelen.
Mijn voorkeur gaat er naar uit dat u deze klacht rechtstreeks met mij bespreekt. Mocht u dat om welke reden dan ook niet prettig vinden, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachten functionaris. Op de site van het NIBIG kunt u de informatie hierover vinden.