Scholing Beeldwaarneming

P1030331

lijn

BeeldWaarNeming (BWN) is een benoemingsapparaat van vorm en beeldelementen en beeldhoedanigheden. De BWN is vanaf 1983 ontwikkeld door Ella Molenaar-Coppens, vanuit de methodische werkbegeleiding aan de beeldende therapie studenten, aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). De eerste publicatie van dit benoemingssysteem is op de opleiding genoemd: Grondbeginselen (1987). In het Handboek van de Beeldende therapie Uit de Verf, staat in Hoofdstuk 5.2.3 een beschrijving van deze methodiek. Andere publicaties van Ella zijn: Krom en recht  en  Het weten van de handen
In 2016 is het boek BeeldWaarNeming, begrippenapparaat bij een benoemingssysteem voor beeldend werk (Molenaar-Coppens) verschenen.

De BWN onderscheidt zich in 5 registers:

  1. Vorm – en Beeldelementen. Het benoemen van vorm en beeldelementen op een objectieve manier, namelijk vanuit de Morfologie.
  2. Ontstaanswijze. Het benoemen van de beeld opleverende handelingen.
  3. Concreet zichtbaar en suggestie. Een benoeming van wat er concreet zichtbaar is (De Morfologie) en wat daarmee gesuggereerd wordt (De Iconologie).
  4. Vormrelaties en variatie profielen. De benoeming van vormen in hun onderlinge samenhang.
  5. Stijlen. Het benoemen van de manier waarop een beeld vorm gekregen heeft.

Door scholing bij E. Molenaar-Coppens te volgen, heb ik mij zelf in deze werkwijze verdiept. Sinds 2000 werk ik in de directe praktijk situatie met dit instrument. Dit benoemingsapparaat pas ik inmiddels toe als observatie, indicatie, meet- en  behandelinstrument. Vanuit de praktijk zijn de verschillende registers praktisch uitgewerkt en is er een theoretische onderbouwing, die aansluit bij o.a. het raamwerk van het Expressive Therapies Continuum (ETC) (Hinz, 2009) en de transdiagnostische factoren (Generieke modulen Vaktherapie).  Inmiddels zijn er al heel wat Beeldend therapeuten die scholing hebben gevolgd en er in de praktijk mee werken. Deze scholing is in 2023 geaccrediteerd door de SRVB met 36 punten en opgenomen in het register. In de minor beeldende diagnostiek van de HAN (Hoge school Arnhem Nijmegen), die een aantal jaren gedraaid heeft was het een vast onderdeel, naast de RS-Index en de DDS. Deze lessen heb ik een aantal jaren geleden overgenomen van E. Molenaar-Coppens.
Er bestaat een intervisiegroep BWN, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt, met als doel werkstukken te bespreken, het verder ontwikkelen van de interventie mogelijkheden in het werkveld en we zijn bezig met de aanleg van een visuele data base van beeldelementen.

In 2016 heb ik de opleiding Master of Arts Therapies (MATH) afgerond, met een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van beeldend therapeuten die een werkstuk samen met een cliënt nabespreken vanuit de methode BWN.
Onderzoeksartikel 01-07-2016

P1030236

vlak

In 2024 wordt er in het voorjaar weer een post HBO training  BeeldWaarNeming voor beeldend therapeuten georganiseerd. De data zijn op 4 zaterdagen 27-01 / 24-02 / 23-03 / 20-04-2024. Voor het volgen van deze training geeft het SRVB 36 accreditatiepunten.  Wil je meer weten over de inhoud van deze training klik dan hier. Fact sheet Training BeeldWaarNeming Voorjaar 2024
Wil je meer weten over aanvragen van workshops, individuele leertherapie trajecten  of informatie over de BWN intervisiegroep, neem dan gerust contact op.

Ook kom ik graag met jou als beeldend therapeut in contact, wanneer je zelf werkzaam bent met de BeeldWaarNeming.