Scholing Beeldwaarneming

P1030331

lijn

BeeldWaarNeming (BWN) is een benoemingsapparaat van vorm en beeldelementen en beeldhoedanigheden. De BWN is vanaf 1983 ontwikkeld door Ella Molenaar-Coppens, vanuit de methodische werkbegeleiding aan de beeldende therapie studenten, aan de HAN (Hogeschool Arnhem Nijmegen). De eerste publicatie van dit benoemingssysteem is op de opleiding genoemd: Grondbeginselen (1987). In het Handboek van de Beeldende therapie Uit de Verf, staat in Hoofdstuk 5.2.3 een beschrijving van deze methodiek.
In 2016 is het boek BeeldWaarNeming, begrippenapparaat bij een benoemingssysteem voor beeldend werk (Molenaar-Coppens) verschenen.

De BWN onderscheidt zich in 5 registers:

  1. Vorm – en Beeldelementen. Het benoemen van vorm en beeldelementen op een objectieve manier, namelijk vanuit de Morfologie.
  2. Ontstaanswijze. Het benoemen van de beeld opleverende handelingen.
  3. Concreet zichtbaar en suggestie. Een benoeming van wat er concreet zichtbaar is (De Morfologie) en wat daarmee gesuggereerd wordt (De Iconologie).
  4. Vormrelaties en variatie profielen. De benoeming van vormen in hun onderlinge samenhang.
  5. Stijlen. Het benoemen van de manier waarop een beeld vorm gekregen heeft.

Door scholing bij E. Molenaar-Coppens te volgen, heb ik mij zelf in deze werkwijze verdiept. Sinds 2000 werk ik in de directe praktijk situatie met dit instrument. Dit benoemingsapparaat pas ik inmiddels toe als observatie, indicatie, meet- en  behandelinstrument. Vanuit de praktijk zijn de verschillende registers praktisch uitgewerkt en is er een theoretische onderbouwing, die aansluit bij de hedendaagse stromingen, zoals o.a. het raamwerk van het Expressive Therapies Continuum (ETC) (Hinz, 2009). Inmiddels zijn er al heel wat Beeldend therapeuten die scholing hebben gevolgd en er nu in de praktijk mee werken. Deze scholing is geaccrediteerd door de SRVB met 32 punten en opgenomen in het register. In de minor beeldende diagnostiek van de HAN (Hoge school Arnhem Nijmegen), die een aantal jaren gedraaid heeft was het een vast onderdeel, naast de RS-Index en de DDS. Deze lessen heb ik een aantal jaren geleden overgenomen van E. Molenaar-Coppens.
Er bestaat een werkveldgroep BWN, die een aantal keren per jaar bij elkaar komt, met als doel dit benoemingsapparaat vanuit de praktijk te ontwikkelen.

In 2016 heb ik de opleiding Master of Arts Therapies (MATH) afgerond, met een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van beeldend therapeuten die een werkstuk samen met een cliënt nabespreken vanuit de methode BWN.
Onderzoeksartikel 01-07-2016

P1030236

vlak

In 2018 is er in het voorjaar en in het najaar een post HBO training  BeeldWaarNeming voor beeldend therapeuten gepland. De training in het voorjaar van 2019 start op 9 maart 2019 en in het najaar op 31 augustus 2019.  Wil je meer weten klik dan hier.
Extra informatie training BWN Voorjaar 2019

Extra informatie training BWN Najaar 2019
Wil je meer weten over aanvragen van workshops, individuele leertherapie trajecten  of informatie over de werkveldgroep, neem dan gerust contact op.

Ook kom ik graag met jou als beeldend therapeut in contact, wanneer je zelf werkzaam bent met de BeeldWaarNeming.