Tarieven / verzekeraars

Aanmelding:

Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren:

 • Vanaf 2015 is de WMO-Jeugdwet ingegaan, de aanmeldingen voor o.a.  jongeren en volwassenen gaan via de Sociale Wijkteams en/of de huisarts. De vergoeding voor gespecialiseerde begeleiding vindt na een indicatie plaats door de gemeente.
 • U kunt zich particulier aanmelden voor de beeldende therapie.
 • U kunt zich door de huisarts of een BIG geregistreerde professional door laten verwijzen.  Er kan  een DBC (Diagnose Behandel Combinatie) geopend zijn voor uw behandeling door een BIG geregistreerde therapeut (Psycholoog, psychotherapeut of psychiater). Binnen deze behandelcombinatie kunnen uren voor vaktherapie (Beeldende therapie) deel uit maken van de behandeling.

Producten en tarieven:

 • Wanneer uw kind doorverwezen wordt via de huisarts en/of het wijkteam, stellen zij de indicatie voor een specialistische begeleiding vast. Deze begeleiding is inclusief gezinsondersteuning. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld.
 • Wanneer u zich particulier aanmeldt wordt afhankelijk van uw individuele vraag een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantel sessies op uw vraag afgestemd kunnen worden.
 • Beeldende therapie op maat voor een kleine groep zoals bijvoorbeeld ouder en kind, is ook particulier nader af te spreken. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van de sessie en van het aantal deelnemers.
 • Bij aanvang van de therapie wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten.
 Particuliere tarieven: Tijd   Kosten
Oriënterend gesprek 0,5 uur geen
Intake 1 uur € 45,00
Sessie volwassenen 1 uur € 72,50
Sessie twee volwassenen 1,5 uur € 108,75
Jeugd 13 t/m 18 jaar 1 uur € 72,50
Kinderen 6 t/m 12 jaar 45 min € 55,00

 * Alle bedragen zijn inclusief materiaalkosten, verslaglegging en overleg richting ouders en /of verwijzers.
*  Vanaf 2017 is de beeldende therapie vrijgesteld van BTW.

 Vergoeding verzekeraars:

 • Beeldende therapie wordt door een groeiend aantal verzekeraars vergoed, mits u een aanvullende verzekering hebt. De vergoedingen zijn verschillend, afhankelijk van de verzekeraar. Soms wordt een gedeelte van een sessie vergoed of verloopt de vergoeding volgens een vast budget. Praktijk Overberg is aangesloten bij de koepelorganisatie de FVB, de NFG en de RBCZ. Op onderstaande link is terug te vinden welke verzekeraars de vaktherapie vergoeden. [ www.zorgwijzer.nl ]
 • De Beeldende therapie kan omschreven worden als creatieve therapie, vaktherapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijze, afhankelijk van welke verzekeraar u heeft. [ www.vaktherapie.nl ]
 • Wanneer u onder behandeling bent bij een BIG geregistreerde behandelaar zoals een Psychiater, Psycholoog of Psychotherapeut is het ook mogelijk dat er een verwijzing voor de Beeldende therapie wordt afgegeven. In dat geval kan de hoofdbehandelaar (bijv: de psychiater) voor een aantal uren een verwijzing naar de Beeldend therapeut doen.
 • In sommige gevallen is deze therapie aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, vraag dit na bij uw accountant of belastingadviseur.
 • Wanneer de Beeldende therapie wordt ingezet vanuit de WMO-Jeugdwet vindt er een indicatie voor een specialistische begeleiding door het sociale wijkteam en/of de huisarts plaats. De tijdsduur en de tarieven zijn op voorhand door de gemeente vastgesteld. Praktijk Overberg is een gecontracteerde zorgaanbieder in Arnhem en omgeving. Voor Nijmegen en omgeving verloopt dit traject via een  individuele maatvoering, een PGB traject.