Tarieven / verzekeraars

Aanmelding:

Een aanmelding voor de therapie kan op verschillende manieren:

 • U kunt zich particulier aanmelden voor de beeldende therapie.
 • U kunt zich door de een BIG geregistreerde professional door laten verwijzen. Een BIG geregistreerde Hoofdbehandelaar (GZ-Psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater), kan een geregistreerd Vaktherapeut als medebehandelaar opnemen in een behandeling. De behandeling wordt dan vanuit de zorgverzekering vergoed.

Producten en tarieven:

 • Wanneer u zich particulier aanmeldt wordt afhankelijk van uw individuele vraag een behandelaanbod opgesteld waarbij de tijdsduur van iedere sessie en het aantal sessies op uw vraag afgestemd kunnen worden.
 • Beeldende therapie op maat voor een kleine groep is mogelijk. De tarieven zijn afhankelijk van de duur van de sessie en van het aantal deelnemers.
 • Bij aanvang van de therapie wordt altijd een behandelovereenkomst afgesloten.
 Particuliere tarieven: Tijd   Kosten
Oriënterend gesprek 0,5 uur geen
Intake 1 uur € 50,00
Sessie volwassenen 1 uur € 80,00
Sessie twee volwassenen 1,5 uur € 120,00
Jeugd 13 t/m 18 jaar 1 uur € 80,00
* In samenwerking met een hoofdbehandelaar worden, in overleg, sessie tarieven gehanteerd op basis van het NZA tarief voor Vaktherapie.

* Alle sessie tarieven zijn inclusief materiaalkosten, verslaglegging en overleg richting  verwijzers.
*  Vanaf 2017 is de beeldende therapie vrijgesteld van BTW.

 Vergoeding verzekeraars:

 • Beeldende therapie wordt door een groeiend aantal verzekeraars vergoed, mits u een aanvullende verzekering hebt. De vergoedingen zijn verschillend, afhankelijk van de verzekeraar. Soms wordt een gedeelte van een sessie vergoed of verloopt de vergoeding volgens een vast budget. Praktijk Overberg is aangesloten bij de koepelorganisatie de FVB (Federatie Vaktherapeutische Beroepen).
 • Op onderstaande link is terug te vinden welke verzekeraars de vaktherapie vergoeden. [ www.zorgwijzer.nl ]
 • De Beeldende therapie wordt sinds 2020 omschreven als Vaktherapeut Beeldende therapie. Ouden namen die soms nog gebruikt worden zijn creatieve therapie, overige psychologische zorg of alternatieve geneeswijze, afhankelijk van welke verzekeraar u heeft. [ www.vaktherapie.nl ]
 • Wanneer u onder behandeling bent bij een BIG geregistreerde Hoofdbehandelaar zoals een Psychiater, GZ-Psycholoog, Psychotherapeut of Klinisch Psycholoog is het ook mogelijk dat er een verwijzing voor de Beeldende therapie wordt afgegeven. In dat geval kan de hoofdbehandelaar voor een aantal uren een verwijzing naar de Beeldend therapeut doen.
  Een niet gecontracteerde Hoofdbehandelaar is vrij in hoe hij of zij de samenwerking vormgeeft tussen de verbale therapie en de beeldende therapie.
  Praktijk Overberg werk samen met:
  SamenSterk psychotherapie praktijk te Nijmegen https://www.sastpsychotherapie.nl
  Drs. Maaike van den Dungen https://www.psychotherapiemaaikevandendungen.nl/
  Drs. Lizette van de Berg https://ppraamvallei.nl/
  GGZ-Oost Brabant
  FACT Tiel Propersona
 • Er zijn werkgevers die de therapie vergoeden. Vraag dit bij u werkgever na.
 • In sommige gevallen is deze therapie aftrekbaar van uw inkomstenbelasting, vraag dit na bij uw accountant of belastingadviseur.